•  

    Wstępne informacje o egzaminie 
    Dostosowanie warunków i form na egzaminie - komunikat dyrektora CKE (pdf)
    Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie - komunikat dyrektora CKE (pdf)