•   

    DYREKTOR SZKOŁY

     Karol Fritz  od r. szk. 2013/14
       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Koninie

     

    Dyrektor Szkoły -  Karol Fritz 

     

     

    BYLI  DYREKTORZY SZKOŁY:

    Maria Polanowska - dyrektor Gimnazjum nr 4 w Koninie od r. szk. 1999/00
    Irena Soszyńska od r. szk. 2003/04
    Janina Dominiak od r. szk. 1986/87
    Jerzy Wesołowski od r. szk. 1971/72
    Feliks Kubiak od r. szk. 1946/47
    Józef Brudkowski od r. szk. 1945/46
    Stefan Rybarczyk od r. szk. 1934/35 do 1939r.
     Wacław Rusin  od r. szk. 1927/28


    BYLI WICEDYREKTORZY SZKOŁY:

    1. Teresa Jaskaczek

    2. Jadwiga Stawicka

    3. Jerzy Siuda

    4. Zofia Sztamblewska

    5. Magdalena Kuszyńska