• Nasza szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, którego celem jest wspieranie szkół we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji. Projekt jest realizowany przez Fundację „DBAM O MÓJ Z@SIĘG”.

    „SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO to wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej społeczności szkolnej.”

    W naszej szkole chcemy:

    • Mieć pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi uczniów, rodziców i nauczycieli.

    • Zbudować wśród społeczności szkolnej prawdziwy obraz nowych technologii opartego o rzetelną wiedzę.

    • Wdrażać w naszej szkole wspólnie wypracowane zasady higieny cyfrowej.

    • Wykorzystywać nowe technologie podczas zajęć z uczniami.

    • Profesjonalnie wspierać uczniów w rozwiązywaniu problemów e-uzależnień oraz realizować działania profilaktyczne.

    • Kłaść nacisk nie tylko na rozwój kompetencji cyfrowych, ale również kompetencje miękkie.

    • Wspierać tworzenie kultury bycia poza siecią – zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego.

     

    Korzyści z dołączenia do ogólnopolskiej sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo:

    · dostęp do innowacyjnego programu Szkoły Odpowiedzialnej Cyfrowo i bieżące wsparcie w jego realizacji;

    · bezpłatny udział w profesjonalnych badaniach naukowych;

    · bezpłatny dostęp do realizowanych diagnoz szkolnych oraz szeregu materiałów edukacyjnych z zakresu e-uzależnień, higieny cyfrowej i ważności relacji osobistych;

    · możliwość udziału w dedykowanych webinariach i konferencjach tematycznych realizowanych dla sieci Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo;

    · wsparcie w zakresie zarządzania mediami cyfrowymi w społeczności szkolnej;

    · możliwość wzięcia udziału w kampaniach społecznych realizowanych przez fundację;

    · dostęp do ogólnopolskiej społeczności Szkół Odpowiedzialnych Cyfrowo umożliwiający wzajemną wymianę doświadczeń;

    · certyfikat dla szkoły.

    Projekt “Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo” wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa określone przez MEiN na rok szkolny 2022/2023 tj. pkt.2 i 7.

    · Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia Temat w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży;

    · Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

     

                                                                                                          Koordynator programu w szkole E. Bukowska

     

    Szkola_Odpowiedzialna_Cyfrowo(1).docx

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza Konin, ul. Leopolda Staffa 5
   • 632427214
   • https://sp10konin.edupage.org 62-510 Konin Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marika Tomaszewska – Nowicka email: marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Justyna Bruch, email: justyna.bruch@konin.um.gov.pl
  • Logowanie