• Szanowni Państwo proszę o zapisywanie dzieci na obiady na rok szkolny 2020/2021. Podstawą korzystania z obiadów jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka na obiady oraz terminowe dokonywanie opłat zgodnie z informacjami, które będą tutaj zamieszczane. Karty zgłoszenia dziecka na stołówkę udostępnią wychowawcy oraz dostępne są na stronie internetowej www.sp10konin.pl w zakładce „Obiady”. Złożone deklaracje będą obowiązywać do momentu pisemnego wypisania dziecka ze stołówki.

     

    Opłata za obiady za miesiąc styczeń 2022r. wynosi 27,00zł.

     Wpłat dokonują tylko rodzice, którzy złożyli stosowną deklarację.

     Wpłat należy dokonywać do 14.01.2022r.

     Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać na konto Getin Bank
     76 1560 0013 2280 5725 3000 0003 w tytule: Imię i nazwisko ucznia, klasa oraz opłata za obiady + miesiąc + rok.
     Karta zgłoszenia na obiady  obiady.pdf