• Szanowni Państwo proszę o zapisywanie dzieci na obiady na rok szkolny 2023/2024. Podstawą korzystania z obiadów jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka na obiady oraz terminowe dokonywanie opłat zgodnie z informacjami, które będą tutaj zamieszczane. Karty zgłoszenia dziecka na stołówkę udostępnią wychowawcy oraz dostępne są na stronie internetowej www.sp10konin.pl w zakładce „Obiady”. Złożone deklaracje będą obowiązywać do momentu pisemnego wypisania dziecka ze stołówki.

     

    Opłata za obiady za miesiąc maj 2024r. wynosi 90,00zł.

     Wpłat dokonują tylko rodzice uczniów, którzy złożyli stosowną deklarację.

     Wpłat należy dokonywać do 10.05.2024r.

     Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać na konto Getin Bank
     76 1560 0013 2280 5725 3000 0003 w tytule: Imię i nazwisko ucznia, klasa oraz opłata za obiady + miesiąc + rok.
     Karta zgłoszenia na obiady  obiady.pdf

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza Konin, ul. Leopolda Staffa 5
   • 632427214
   • https://sp10konin.edupage.org 62-510 Konin Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marika Tomaszewska – Nowicka email: marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Justyna Bruch, email: justyna.bruch@konin.um.gov.pl
  • Logowanie