• O SZKOLE / HISTORIA / HYMN SZKOŁY
     

    Jak górskie orły rwą się do lotu,

    Gdy poczują moc i czar swych piór,

    I nie lękają się wcale grzmotu

    Ni zionących ogniem chmur.

     

    Tak my, młodzi, pełni wiary

    W siłę prawdy, męstwo dusz,

    Hej, rozwijajmy swoje sztandary,

    Pragnąc wichrów, pragnąc burz.

     

    Polska mocarna dziś naszym celem,

    Przez nas musi Państwo trwać i żyć.

    Chcemy w narodzie być budzicielem,

    Państwu wszystkim chcemy być.

     

    W boju być Mu tarczą, gromem,

    Nieść w pokoju pracy plon

    I słońcem prawdy być Mu widomym —

    W odrodzenia bijem dzwon!

     

    Kazimierz Przerwa Tetmajer „ Jak górne orły rwa się do lotu…”