• Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10
     im. Adama Mickiewicza w Koninie

             rok szkolny 2021/2022
    /wybrana na posiedzeniu RR 15.09.2021r./

     

                       Zarząd:
    Katarzyna Chwacińska – przewodniczący
    Elżbieta Witczak – z-ca przewodniczącego
    Agnieszka Kobierska – skarbnik