• Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10
     im. Adama Mickiewicza w Koninie

             rok szkolny 2022/2023
    /wybrana na posiedzeniu RR 14.09.2022r./

     

                       Zarząd:
     Artur Wawrzyniak– przewodniczący
     Monika Eszrych – z-ca przewodniczącego
     Monika Żeromska  – skarbnik