• Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 10
     im. Adama Mickiewicza w Koninie
             rok szkolny 2023/2024
    wybrana na posiedzeniu RR 14.09.2023r.

                       Zarząd:
     Monika Żeromska– przewodniczący
     Sylwia Obarska – z-ca przewodniczącego
     Agnieszka Tomaszewska  – skarbnik

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza Konin, ul. Leopolda Staffa 5
   • 632427214
   • https://sp10konin.edupage.org 62-510 Konin Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marika Tomaszewska – Nowicka email: marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Justyna Bruch, email: justyna.bruch@konin.um.gov.pl
  • Logowanie