• III. Harmonogram posiedzeń rady pedagogicznej i spotkań z rodzicami
           w roku szkolnym 2023/2024

    III.1. Wykaz Rad Pedagogicznych

     

    • 14.09 2023 r. (nadzór pedagogiczny)
    • Listopad 2023 r. (projekt planu finansowego)
    • 09.02.2024 r. ( rada pedagogiczna klasyfikacyjna- I semestr)
    • 05.03.2024 r. (rada analityczna)
    • 18.06.2024 r. (rada pedagogiczna klasyfikacyjna- II semestr)
    • 30.08.2024 r. (rada analityczna)
    • rady szkoleniowe wg zapotrzebowania

     

    III.2.Wykaz zebrań z rodzicami i konsultacji  

     

    • 14.09.2023 r. (zebrania organizacyjne)
    • 14.09.2023 r. (spotkanie dyrektora z Radą Rodziców)
    • 24.10.2023 r. (konsultacje)
    • 19.12.2023 r.(zebrania, kiermasz)
    • 09.01.2024 r. ( zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną niedostateczną i naganną )
    • 27.02.2024 r. (zebrania podsumowujące I semestr, procedury egzaminacyjne klasa 8)
    • 26.03.2024 r. (konsultacje)
    • 23.04.2024 r. ( konsultacje)
    • 14.05.2024 r. (zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną ndst. i ng.)

    III.3.Propozycja 5 dodatkowych dni wolnych

     

    1. 02.11.2023r.
    2. 03.11.2023r.
    3. 02.01.2024r.
    4. 02.05.2024r.
    5. 31.05.2024r.

     

     

    III.4.Kalendarz roku szkolnego

     

    • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. 12. 2023 r.
    • Zakończenie I półrocza 09.02.2024 r.
    • Rozpoczęcie II półrocza 26.02.2024 r.
    • Ferie zimowe  12-25.02 2024 r.
    • Wiosenna przerwa świąteczna 28.03-02.04.2024 r.
    • Egzamin ósmoklasisty 14-15-16 maja 2024 r.
    • Zakończenie roku szkolnego 21.06.2024 r.

     

     

     

     

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza Konin, ul. Leopolda Staffa 5
   • 632427214
   • https://sp10konin.edupage.org 62-510 Konin Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marika Tomaszewska – Nowicka email: marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Justyna Bruch, email: justyna.bruch@konin.um.gov.pl
  • Logowanie