• Wykaz zebrań z rodzicami i konsultacji

    · 13.09.2022 r. (zebrania organizacyjne)

    · 15.09.2022 r. (spotkanie dyrektora z Radą Rodziców)

    · 25.10.2022 r. (konsultacje)

    · 20.12.2022 r. ( zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną niedostateczną i naganną )

    · 14.02.2023 r. (zebrania podsumowujące I semestr, procedury egzaminacyjne klasa 8)

    · 14.03.2023 r. (konsultacje)

    · 18.04.2023 r. ( konsultacje)

    · 16.05.2023 r. (zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną ndst. i ng.)

     

    Propozycja  dodatkowych dni wolnych

    1. 14.10.2022r.

    2. 31.10.2022r.

    3. 02.05.2023r. (4 i 5 maja)

    4. 09.06.2023r.

     

    Kalendarz roku szkolnego

    • Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. 12. 2022 r.

    • Zakończenie I półrocza 27.01.2023 r.

    • Rozpoczęcie II półrocza 13.02.2023 r.

    • Ferie zimowe 30.01-12.02 2023r.

    • Wiosenna przerwa świąteczna 06 – 11.04. 2023 r.

    • Egzamin ósmoklasisty 23 – 25.05. 2023 r.

    • Zakończenie roku szkolnego 23. 06. 2023 r.