•  

    1. Wykaz Rad Pedagogicznych


              30.08.2021 r. (rada analityczna i organizacja roku szkolnego 2020/2021)
    •         14.09 2021 r. (nadzór pedagogiczny)
    •         10.11.2021 r. (projekt planu finansowego)
    •         14.01.2022 r. ( rada pedagogiczna klasyfikacyjna- I semestr)
    •         08.02.2022 r. (rada analityczna)
    •         21.06.2022 r. (rada pedagogiczna klasyfikacyjna- II semestr)
    •         27.08.2022 r. (rada analityczna)
    •         rady szkoleniowe wg zapotrzebowania

     

    2.Wykaz zebrań z rodzicami i konsultacji   

    •         14.09.2021 r. (zebrania organizacyjne)
    •         15.09.2021 r. (spotkanie dyrektora z Radą Rodziców)
    •         26.10.2021 r. (konsultacje)
    •         14.12.2021 r. (zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym     zagrożenia oceną ndst i ng)
    •         01.02.2022 r. (zebrania podsumowujące I semestr, procedury egzaminacyjne klasa 8)
    •         08.03.2022 r. (konsultacje)
    •         12.04.2022 r. ( konsultacje)
    •         17.05.2022 r. (zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną ndst i ng)

     

    3.Propozycja 5 dodatkowych dni wolnych


    •         02.11.2021 r. po Wszystkich Świętych
    •         12.11.2021 r. ( piątek)
    •         07.01.2022 r. (piątek)
               02.05.2022 r.(poniedziałek)
    •         17.06.2022 r. (piątek) Po Bożym Ciele


    4.Kalendarz roku szkolnego


    •         Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31. 12. 2021 r.
    •         Zakończenie I półrocza 31. 01. 2022 r.
    •         Rozpoczęcie II półrocza 01.02.2022 r.
    •         Ferie zimowe 17.01. – 30. 01. 2022 r.
    •         Wiosenna przerwa świąteczna 14 – 18. 04. 2022 r.
    •         Egzamin ósmoklasisty 24 – 26.05.2022 r.
    •         Zakończenie roku szkolnego 24. 06. 2022 r.