•  
    Wykaz zebrań z rodzicami i konsultacji 
     
     
    • 14.09.2023 r. (zebrania organizacyjne)
    • 14.09.2023 r. (spotkanie dyrektora z Radą Rodziców)
    • 24.10.2023 r. (konsultacje)
    • 09.01.2024 r. ( zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną niedostateczną i naganną )
    • 27.02.2024 r. (zebrania podsumowujące I semestr, procedury egzaminacyjne klasa 8)
    • 26.03.2024 r. (konsultacje)
    • 14.05.2024 r. (zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną ndst. i ng.)

     

     

     

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Adama Mickiewicza Konin, ul. Leopolda Staffa 5
   • 632427214
   • https://sp10konin.edupage.org 62-510 Konin Poland
   • Inspektor Ochrony Danych Osobowych Marika Tomaszewska – Nowicka email: marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych: Justyna Bruch, email: justyna.bruch@konin.um.gov.pl
  • Logowanie