• Wykaz zebrań z rodzicami i konsultacji 

    · 13.09.2022 r. (zebrania organizacyjne)

    · 15.09.2022 r. (spotkanie dyrektora z Radą Rodziców)

    · 25.10.2022 r. (konsultacje)

    · 20.12.2022 r. ( zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną niedostateczną i naganną )

    · 14.02.2023 r. (zebrania podsumowujące I semestr, procedury egzaminacyjne klasa 8)

    · 14.03.2023 r. (konsultacje)

    · 18.04.2023 r. ( konsultacje)

    · 16.05.2023 r. (zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną ndst. i ng.)