• Wykaz zebrań z rodzicami i konsultacji 

    •         14.09.2021 r. (zebrania organizacyjne)
    •         15.09.2021 r. (spotkanie dyrektora z Radą Rodziców)
    •         26.10.2021 r. (konsultacje)
    •         14.12.2021 r. (zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną ndst i ng)
    •         01.02.2022 r. (zebrania podsumowujące I semestr, procedury egzaminacyjne klasa 8)
    •         08.03.2022 r. (konsultacje)
    •         12.04.2022 r. ( konsultacje)
    •         17.05.2022 r. (zebrania: propozycje ocen postępów w nauce i zachowania, w tym zagrożenia oceną ndst i ng)