• LOGOPEDA – mgr Bożena Pospiech

     W naszej szkole w terapii logopedycznej mogą uczestniczyć nie tylko dzieci z klas I-III, ale również starsi uczniowie, którzy powinni i chcą doskonalić prawidłową wymowę.
     Zajęcia odbywają się w formie zabawy ( maksymalnie w czteroosobowych grupach – zgodnie z rozporządzeniem MEN). Dzieci korzystają z bogatej bazy dydaktycznej, w tym z programów multimedialnych.

     Terapia logopedyczna obejmuje:
     - uzyskanie prawidłowej artykulacji głosek
     - rozwijanie słownictwa biernego i czynnego
     - doskonalenie koncentracji
     - doskonalenie orientacji przestrzennej
     - ćwiczenia dla dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu o podłożu dyslektycznym
     - wykorzystanie elementów programu „Ortograffiti”
     - pracę metodą ANTARES ( czytanie ze zrozumieniem, układanie wyrazów z sylab, skreślanie zbędnych wyrazów itp.)

     Zajęcia logopedyczne odbywają się bezpośrednio po zakończeniu obowiązkowych lekcji.